Listy od Władysława Stanisława Reymonta (1867-1925) do Wandy Toczyłowskiej pisane w latach 1907-1912:
- Kraków, po 13 lutego 1907 roku
- Warszawa, sobota, 16 marca 1907 roku
- Warszawa, 15 listopada 1907 roku
- Grodno, 13 stycznia 1908 roku
- Warszawa, 25 stycznia 1908 roku, sobota
- Kraków, 5 czerwca 1908 roku
- Warszawa, 26 września 1908 roku
- Warszawa, 12 listopada 1908 roku.
Audycja z 09.09. 1982 roku.