List Antoniego Edwarda Odyńca do Juliana Korsaka w interpretacji Tadeusza Woźniaka:
-wizyta w towarzystwie Adama Mickiewicza u Goethego;
-opis Goethego,
-wrażenia z dysputy o literaturze europejskiej;
-wizyta u synowej niemieckiego poety.
Audycja z 03.11.1966 roku.