Rozmowa z profesorem Stanisławem Treuguttem, krytykiem teatralnym, historykiem literatury polskiej na temat listów Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej:
- elitarny charakter listów Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej
- postać Delfiny Potockiej
- wyidealizowana miłość Krasińskiego do Potockiej
- wpływ Wincentego Krasińskiego na syna
- romantyczna osnowa romansu poety z Delfiną Potocką
- literacki charakter listów Krasińskiego
- realia epoki ukazane w korespondencji wieszcza.
Audycja z 1987 roku.