Audycja Polskiego Radia z 16.07.1977, poświęcona życiu i twórczości Lucjana Szenwalda [1909-1944], poety, działacza komunistycznego. Zawiera:
1. Rozmowę na temat cech poezji Lucjana Szenwalda: - formy metryczne i strofy poetyckie używane przez poetę; - wyrażanie nowych treści poprzez klasyczne formy poetyckie; - mistrzostwo poetyckie osiągnięte w poemacie „Kuchnia mojej matki”.
2. Tekst: "Ballada o trzech rzezimieszkach", Lucjan Szenwald.

Aktor - Zygmunt Maciejewski; lektor - Małgorzata Deszkiewicz.