Audycja biograficzna z 17.09.1985 roku.  Postać działacza ludowego, publicysty, marszałka Sejmu Macieja Rataja (1884-1940). Rozmowa Jerzego Gruma z historykiem, doktorem habilitowanym Tadeuszem Kisielewskim : - list do córki Hanki 1914 roku - przedstawiciel inteligentów związanych z ruchem ludowym - edukacja, praca nauczycielska - początki kariery politycznej w 1918 roku w Zamościu - wybór na posła do Sejmu Ustawodawczego - praca w Sejmie, kariera w rządzie - wybór na marszałka Sejmu w 1922 roku - zdolności mediacyjne, autorytet wśród wszystkich ugrupowań partyjnych - funkcja tymczasowego szefa państwa po zabójstwie Gabriela Narutowicza w 1922 roku i po Zamachu Majowym w 1926 roku - funkcja organizatora i redaktora naczelnego pisma „Zielony Sztandar” po zjednoczeniu ruchu ludowego w 1931 roku i szefa PSL po wyjeździe Wincentego Witosa na emigrację - poglądy na walk z sanacją w obrębie ruchu ludowego - rezygnacja z funkcji prezesa w 1937 roku na rzecz Stanisława Mikołajczyka - sytuacja po wybuchu II Wojny Światowej - udział w konspiracji - dwukrotne aresztowanie i rozstrzelanie w Palmyrach w 1940 roku.