Audycja biograficzna z 24.05.1985 roku.  Postać działacza ludowego, publicysty, marszałka Sejmu Macieja Rataja (1884-1940): - edukacja - praca nauczyciela we Lwowie i Zamościu - działalność w szeregach PSL Wyzwolenie, dostanie się do Sejmu w 1919 roku - praca w komisjach parlamentarnych - wejście do rządu Wincentego Witosa - wybór na stanowisko marszałka Sejmu 1 grudnia 1922 roku. Zawiera fragmenty następujących tekstów: - Pamiętniki 1918-1927 - opinia Stanisława Osieckiego  - Pamiętniki 1918-1927 - wspomnienia Witolda Giełżyńskiego.