Audycja  z 21.12.1983 roku biograficzna poświęcona życiu i twórczości Jana Matejki [1838-1893], malarza, twórcy obrazów historycznych i batalistycznych. Omawiane wątki:
- początki kariery Matejki
- trudna sytuacja finansowa malarza
- recepcja obrazu „Rejtan” przez współczesnych
- przyjęcie przez krytyków obrazu „Śmierć Wapowskiego”
- konflikt malarza ze środowiskiem krakowskim
- celowe anachronizmy na obrazach Matejki.
W audycji wykorzystano fragmenty tekstów:
- Komu sztuka nie zabawą, Jan Matejko, czyta Leszek Sznyter,
- Czas i człowiek, Andrzej Nowicki, czytają Anna Czarnecka, Andrzej Krusiewicz,
- Jan Matejko. Wspomnienia rodzinne, Stefania Serafińska, czytają Leszek Sznyter, Andrzej Krusiewicz,
- Jan Matejko. Wypisy biograficzne, Jan Gintel, czyta Anna Czarnecka,
- Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, Ambroży Grabowski, czyta Anna Czarnecka,
- Z roku 1866: Rachunki. Przez B. Bolesławitę, Józef Ignacy Kraszewski, czyta Anna Czarnecka.