Audycja Polskiego Radia z 2009 roku. W pierwszej części audycji, która powstała wkrótce po śmierci ostatniego przywódcy powstania w getcie warszawskim (październik 2009 roku), słyszymy Julię Hartwig, która opowiada o tym, w jakich okolicznościach rozwinęła się jej znajomość z Markiem Edelmanem. Wspomina spotkania, podczas których jej i Jackowi Bocheńskiemu Marek Edelman czytał fragmenty swojej ostatniej książki, I była miłość w getcie, konsultując przy okazji jej tytuł. Poetka zastanawia się również nad motywami, jakie skłoniły tego często dość szorstkiego w obejściu człowieka do rozważenia pod koniec życia delikatnej kwestii miłości. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.