Audycja Polskiego Radia z 2013 roku. Marek Skwarnicki opisuje pierwsze lata studiów, atmosferę strachu i buntownicze wystąpienia niektórych studentów. Przywołuje ostatnie kazanie prymasa Stefana Wyszyńskiego, o którego aresztowaniu dowiedział się następnego dnia oraz cenzurę jakiej poddawani byli wykładowcy warszawskiej polonistyki.  Wspomina również początki kariery dziennikarskiej – pod pseudonimem publikował wówczas w Tygodniku Powszechnym. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.