Audycja Polskiego Radia z 28.03.1998, poświęcona polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie [1867-1934], laureatce nagrody Nobla. Zawiera:
1. Rozmowę redaktor Moniki Jastrzębskiej z Małgorzatą Sobieszczak-Marciniak z Muzeum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie: - rodzina Marii; - kolejne etapy edukacji uczonej; - pierwsza kobieta-noblistka; - jedna z pierwszych kobiet prowadzących samochód; - pierwsza kobieta-profesor Sorbony; - wyjazd na studia do Paryża.
2. Rozmowa redaktor Moniki Jastrzębskiej z profesorem Janem Stefanem Jaworskim, chemikiem: - wybitne uzdolnienia Marii Skłodowskiej; - kolejne etapy edukacji Marii; - wpływ rodziców na ukształtowanie się osobowości uczonej; - edukacja na paryskiej Sorbonie; - spotkanie z Piotrem Curie i późniejsze małżeństwo z nim; - dorobek naukowy Piotra Curie i jego wpływ na dalsze wybory naukowe Marii; - odkrycie radu i polonu, pierwiastków promieniotwórczych; - reakcja Francuzów na odebranie przez Marię dwóch nagród Nobla; - praca naukowo-badawcza Marii po śmierci Piotra; - wpływ odkryć polskiej uczonej na rozwój fizyki jądrowej i chemii w Polsce; - związki Marii Skłodowskiej-Curie z nauką polską; - okres I wojny światowej w życiu Marii i jej córki Ireny; - przyczyna śmierci polskiej uczonej w 1934 roku.
3. Rozmowa redaktor Moniki Jastrzębskiej z profesor Zofią Dańczak-Ginalską, lekarzem onkologiem: - mieszkanie Bronisławy Dłuskiej, siostry Marii Skłodowskiej-Curie, w Instytucie Radowym na ulicy Wawelskiej w Warszawie; - drzewo posadzone przez uczoną w ogródku na Wawelskiej; - budowa Instytutu Radowego w dwudziestoleciu międzywojennym; - związki Marii Skłodowskiej-Curie z Instytutem.
4. Fragmenty tekstów: - Autobiografia, Maria Skłodowska-Curie [Kunikowska]; - Autobiografia, Maria Skłodowska-Curie [Kunikowska, na tle muzyki].
5. Nagrania archiwalne: - wypowiedź Ewy Curie-Labouisse, córki Marii Skłodowskiej-Curie, o matce; - wypowiedź Ireny, córki Marii Skłodowskiej-Curie, o matce [w języku francuskim tłumaczona na język polski] - wypowiedź Marii Skłodowskiej-Curie z 1929 roku: podziękowanie za gram radu zakupiony dla Instytutu Radowego w Warszawie [w języku francuskim] Audycja ilustrowana muzyką. 

Autor audycji, prowadzenie - Monika Jastrzębska; aktor - Agnieszka Kunikowska.