Wypowiedź historyka Jerzego Eislera na temat wydarzeń marca 1968. Poruszane wątki: geneza Marca 1968, przyczyny protestów studenckich, zdjęcie ze sceny Teatru Narodowego "Dziadów" w reżyserii Dejmka, fala urzędowego antysemityzmu w marcu 1968, antyinteligencka nagonka w środkach masowego przekazu.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku przygotowana przez Wojciecha Dmochowskiego i Andrzeja Sowę.