Po spotkaniu z Andrzejem Towiańskim Mickiewicz jest zafascynowany nowo poznaną ideologią. Rozpoczyna szeroką działalność agitacyjną; w 1842 roku powstaje Koło Sprawy Bożej.

Napoleon dla Towiańskiego jest jednym z tych „duchów ludzkości”, którzy mają odnowić ludzkość i który, niestety, nie sprostał temu. Jego misją (...) było wyzwalanie narodów. Tutaj miesza się pomysł polityczny z jakimś takim zupełnie szaleńczym pomysłem… Wynika z tego (to już trudno powiedzieć, tutaj Mickiewicz staje się interpretatorem, „dointerpretowuje” Towiańskiego), że następcą Napoleona miałby być …Towiański.

Refleksje i  historyczna opowieść znawcy literatury Mickiewicza, Tomasza Łubieńskiego zaczynają się zawsze w miejscu istotnym dla biografii wieszcza. Opisy kolejnych miast stają się pretekstem do zagłębienia się w literaturę, politykę i obyczajowość XIX wieku.

Tomasz Łubieński (ur. 1938) – pisarz, publicysta, znawca i tłumacz literatury. Absolwent Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował także historię. Redaktor naczelny miesięcznika „Nowe książki” oraz członek zespołu redakcyjnego miesięcznika „Teatr”, współpracował także z „Twórczością”, „Współczesnością”, „Kulturą”, „Aneksem” i „Zeszytami Literackimi” oraz ze współzałożoną przez siebie „Res Publicą”.  Razem z Kazimierą Szczuką i Witoldem Beresiem, a następnie z Kingą Dunin i Pawłem Duninem-Wąsowiczem prowadził magazyn „Dobre książki” dla 1 programu Telewizji Polskiej.  Autor biografii Adama Mickiewicza M jak Mickiewicz (1999), Kamila Cypriana Norwida Norwid wraca do Paryża (1989) i Ludwika Mierosławskiego Czerwonobiały (1983) oraz książek historycznych: Bić się czy nie bić (1976), 1939. Zaczęło się we wrześniu (2009) i esejów Bohaterowie naszych czasów (1986).  Członek  Polskiego PEN Clubu (od 1979) oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1989), współzałożyciel Stowarzyszenia i Prezes Oddziału Warszawskiego w latach (1989-1996). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

produkcja audycji: Polskie Radio S.A.  (1997 )

tekst: Ninateka.pl


ilustracja: Nowogródek, Polona, PD