Rozmowa Andrzeja Sowy z historykiem Piotrem Dmitrowiczem na temat losów przyszłego marszałka Sejmu Macieja Rataja (1884-1940), kiedy miał 19 lat (1903 rok): - przygotowywanie do matury w IV Gimnazjum we Lwowie - wsparcie duchowe ze strony ojca - zamiłowanie do łaciny i greki, młodzieńcze lektury - artykuły do „Przyjaciela ludu”, odczyty dla chłopów - inni słynni absolwenci IV Gimnazjum we Lwowie. 
Audycja z 17.11.2005 roku.