Audycja Polskiego Radia z 09.01.2006. Gawęda Piotra Dmitrowicza na temat losów przyszłego Komendanta Głównego Armii Krajowej Stefana Roweckiego-Grota (1895-1944), kiedy miał 19 lat (1914 rok):
- nauka w Szkole Technicznej Wawelberga i Rotwanda w Warszawie,
- kurs w obozie Polskich Drużyn Strzeleckich w Rabce,
- prowadzenie w Warszawie zajęć z budowy fortyfikacji i umocnień, wykorzystywania broni i materiałów wybuchowych,
- kurs oficerski w Nowym Sączu,
- przyjazd do Krakowa w sierpniu 1914, wymarsz z Pierwszą Kadrową,
- dalszy szlak bojowy - wychowanie patriotyczne i propaństwowe.

Historyk, dziennikarz - Piotr Dmitrowicz; autor audycji - Andrzej Sowa; realizator - Wojciech Dmochowski.