Odczytana przez lektora- Jerzego Rosołowskiego  gawęda historyka Janusza Tazbira na temat poety i prozaika, tłumacza, polityka i teologa ewangelickiego, wójta urzędowskiego Mikołaja Reja (1505-1569): - potoczna wiedza o twórcy, określenie „ojciec literatury polskiej” - urodziny w 1505 roku w Żurawnie nad Dniestrem - nieudana edukacja - służba na dworze senatorskim Andrzeja Tęczyńskiego - rozległa erudycja - przejście na protestantyzm - nagroda od króla za przekład Psałterza Dawidowego - publikowanie pod pseudonimem - tematyka twórczości - działalność polityczna - „Krótka rozprawa między panem, wójtem i plebanem” - udział w Ruchu Egzekucyjnym - decyzja o pisaniu w języku polskim - „Spólne narzekanie wszej Korony na porządną niedbałość naszę” - dialogi o charakterze religijno-dydaktycznym.

Audycja z 03.02.1965 roku.