Słuchowisko biograficzne poświęcone postaci poety i prozaika, tłumacza, polityka i teologa ewangelickiego, wójta urzędowskiego Mikołaja Reja (1505-1569). Wykorzystano fragmenty tekstów: - Żywot i sprawy poczciwego szlachcica polskiego Mikołaja Reya…, - Żywot człowieka poczciwego,  - Do tego, co czytał,  - opinia Mikołaja Reja na temat języka polskiego;  w interpretacjach : Jerzego Zalewskiego, Tomasza Marzeckiego, Stefana Knothe, Ksawerego Jasieńskiego, Zofii Gładyszewskiej, Henryka Boukołowskiego.

Audycja z 18.11.1985 roku.