Rozmowa Barbary Grębeckiej z historykiem, profesorem Ludwikiem Malinowskim na temat ukochanych marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (1867-1935). Jadwiga Burhardt - prowadziła z J. Piłsudskim korespondencję w latach 1931-1934. Kazimiera Iłłakowiczówna (1892-1983) - poetka, sekretarka marszałka w latach 1926-1935.
Audycja z 12.11.1997 roku.