Audycja Polskiego Radia z 2009 roku. W pierwszym odcinku cyklu Mój Grotowski wybitnego twórcę  wspomina aktor i reżyser teatralny Maciej Prus – jak sam o sobie mówi, jest jednym z nielicznych żyjących ludzi, który widział wszystkie przedstawienia Grotowskiego. Z Jerzym Grotowskim zetknął się już w szkole teatralnej, gdzie ten prowadził zajęcia ze sceny – w pamięci Prusa nie zapisał się jednak jako wybitny pedagog. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.