Audycja Polskiego Radia z 2009 roku. W kolejnym odcinku audycji poświęconej Jerzemu Grotowskiemu reżysera wspomina historyk filozofii, aktor i reżyser Tomasz Rodowicz, którzy uczestniczył w parateatralnych działaniach w Teatrze Laboratorium.  Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.