Audycja biograficzna z 21.06.1977 roku. Postać muzy artystów Delfiny Potockiej (1807-1877). Zawiera:
1. Rozmowę Elizy Bojarskiej z historyk, docent Bożeną Krzywobłocką : - urok osobisty - separacja z mężem Mieczysławem Potockim - umiejętności gry i śpiewu - ośmielanie ludzi nieśmiałych, dar słuchania - wątpliwości wokół autentyczności korespondencji z Fryderykiem Chopinem - zła reputacja - nieszczęście w życiu, wychowanie w duchu kosmopolitycznym
2. Teksty: - Fantazy, Juliusz Słowacki - Delfina i inne, Bożena Krzywobłocka  - Przedświt, Zygmunt Krasiński  -  List Zygmunta Krasińskiego na temat Delfiny Potockiej - [do Delfiny Potockiej], Zygmunt Krasiński.
Czytają:  Mieczysław Voit, Alicja Raciszówna, Włodzimierz Nowakowski.