Audycja Polskiego Radia z 09.12.1978, dotycząca wojennych i powojennych losów Gdyni:
- obrona miasta we wrześniu 1939,
- martyrologia ludności cywilnej,
- ruch oporu,
- powojenna odbudowa i rozbudowa miasta i portu.
Audycja realizowana w oparciu o materiały dokumentalne: publikacje prasowe, sprawozdanie radiowe z uroczystości powitania statku z darami UNRA, przemówienie noworoczne Stefana Jędrychowskiego z 1.01.1946 roku, fragmenty wystąpień Bolesława Bieruta i Eugeniusza Kwiatkowskiego na Zjeździe Ludzi Morza połączonego z sesją komisji sejmowej we wrześniu 1946 roku.

Autorzy audycji, wykonawcy: Adam Wielowieyski, Jerzy Mikke; wykonawca Jerzy Bieniecki; uczestnicy: szef ekipy pirotechnicznej Polskiego Ratownictwa Okrętowego - Władysław Trzciński; ekonomista, autor pierwszych roczników statystycznych Gdyni - Bolesław Polkowski; Franciszek Modrzewski; wicepremier, minister skarbu, przemysłu i handlu - Eugeniusz Kwiatkowski; polityk, publicysta, działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Stefan Jędrychowski; działacz komunistyczny - Bolesław Bierut; Edward Obertyński; polski ekonomista, teoretyk gospodarki morskiej - Bolesław Piotr Kasprowicz.