Gawęda historyka literatury Juliana Krzyżanowskiego na temat poety i prozaika, tłumacza, polityka i teologa ewangelickiego, wójta urzędowskiego Mikołaja Reja (1505-1569): - 400. rocznica śmierci twórcy - określenie „ojciec piśmiennictwa polskiego” - działalność polityczna w ramach Sejmu - zainteresowania muzyczne - zapożyczenia literackie od pisarzy obcych - niezachowanie się pierwszych utworów - traktat polityczny „Krótka rozprawa między panem, wójtem i plebanem” - udział w Ruchu Egzekucyjnym - „Zwierciadło albo kształt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawam jako we zwierciedle przypatrzyć” - pisanie dialogów biblijno-moralistycznych - „Żywot człowieka poczciwego” i „Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego”.

Audycja z 06.05.1969 roku.