Audycja historyczna Polskiego Radia z 19.03.1997. Poruszane tematy:
-Sytuacja w kraju na początku rządów ekipy pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka;
-Nowa polityka gospodarcza;
-Wzrost inwestycji i stopy życiowej społeczeństwa;
-Boom ekonomiczny w Polsce na początku lat siedemdziesiątych;
-Koszty programu gospodarczego;
-Załamanie w drugiej połowie lat siedemdziesiątych;
-Protesty robotnicze w czerwcu 1976 roku;
-Pojawienie się nierównowagi rynkowej, wprowadzenie zaopatrzenia kartkowego.
Audycja ilustrowana nagraniami: wystąpienie pierwszego sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka na IX Plenum KC PZPR w czerwcu 1973 roku, fragment audycji "7 dni w kraju i na świecie" z 16 listopada 1975 roku (prace wykończeniowe na Dworcu Centralnym - relacja PR, wypowiedzi na temat montażu schodów ruchomych i innych prac), wystąpienie premiera Piotra Jaroszewicza w czasie debaty budżetowej w Sejmie w czerwcu 1973 roku. 

Autor audycji Piotr Jurkowski; uczestnicy: pierwszy sekretarz KC PZPR - Edward Gierek [nagranie archiwalne]; historyk - Janusz Kaliński; premier PRL - Piotr Jaroszewicz [nagranie archiwalne].