Wypowiedź historyka Grzegorza Myśliwskiego na temat wznowienia działalności przez Akademię Krakowską w 1400 roku. Poruszane wątki: zawieszenie działalności Akademii Krakowskiej po śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370 roku, zezwolenie na odnowienie uczelni bullą papieską w 1397 roku, spór króla i królowej o kształt akademii, przekazanie przez królową Jadwigę w testamencie klejnotów na rzecz uniwersytetu, ponowna fundacja Akademii Krakowskiej w 1400 roku, kształt i charakter uczelni.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Grzegorz Myśliwski - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie programu Andrzej Sowa, Wojciech Dmochowski, autor pierwowzoru Jerzy Wyrozumski.