Audycja historyczna Polskiego Radia z 08.01.1997. Poruszane tematy:
-Wpływ zmian politycznych Października 1956 roku na gospodarkę Polski,
-Zmiany w zakresie kierowania gospodarką,
-Powołanie Rady Ekonomicznej przy rządzie PRL,
-Działania na rzecz szybkiej poprawy stopy życiowej ludności,
-Zgoda na rozwiązywanie spółdzielni produkcyjnych,
-Zmiany w systemie planowania,
-Miejsce Polski w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej,
-Wycofywanie się Władysława Gomułki z reform.
Audycja ilustrowana nagraniami: przemówienie sejmowe ekonomisty Oskara Lange z początku 1957 roku i wywiad radiowy profesora Michała Kaleckiego z kwietnia 1957 roku. 

Autor audycji - Piotr Jurkowski; realizator - Jacek Kosiński; lektor Andrzej Krusiewicz; uczestnicy: ekonomista - Michał Kalecki [nagranie historyczne]; ekonomista - Oskar Lange [nagranie historyczne]; historyk - Janusz Kaliński.