Gawęda Bogusława Kaczyńskiego poświęcona wybitnej śpiewaczce operowej - Adzie Sari [Jadwidze Szayer]. Omawiane wątki:
- pierwszy występ w Berlinie;
-początki kariery;
-przenosiny z Mediolanu do Warszawy;
-praca nad biografią śpiewaczki;
-trudne początki wielkiej kariery;
-anegdoty dotyczące wczesnej młodości artystki;
-Italia drugą ojczyzną Ady Sari;
-stosunek młodej śpiewaczki do teatru operowego;
-pierwszy sukces w 1909 roku w Rzymie.
Część pierwsza audycji z 1974 roku.