Gawęda Bogusława Kaczyńskiego poświęcona wybitnej śpiewaczce operowej - Adzie Sari [Jadwidze Szayer]. Przedstawione wątki:
-czas spędzony z artystką podczas pracy nad jej biografią i podziw dla pracowitości Sari;
-zakończenie kariery po roku 1936 i poświęcenie się pracy pedagogicznej;
-praca poza granicami Polski;
-typowy dzień artystki;
-specyfika lekcji Ady Sari;
-wewnętrzna młodość śpiewaczki;
-patriotyczna postawa Ady Sari;
-działalność w czasie okupacji niemieckiej;
-ostatnie spotkanie ze śpiewaczką przed jej śmiercią.
Część druga audycji z 1974 roku.