Audycja poświęcona życiu i działalności Juliana Baltazara Marchlewskiego [1866-1925], działacza polskiego i międzynarodowego rewolucyjnego ruchu robotniczego i komunistycznego, współzałożyciela Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy i Związku Robotników Polskich, działacza lewego skrzydła socjaldemokracji niemieckiej, jednego z przywódców Związku Spartakusa, współtwórcy Międzynarodówki Komunistycznej oraz przewodniczącego Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski. Audycja zawiera:
1. opis życia Juliana Marchlewskiego
- praca w fabryce włókienniczej
- założenie Związku Robotników Polskich w Łodzi w 1889 roku
- wyjazd do Szwajcarii i współpraca z Różą Luksemburg
- zamiłowanie do górskich wycieczek
- powrót do kraju w 1905 roku
- rewolucyjna działalność w Niemczech podczas I wojny światowej i pobyt w więzieniu
- przyjazd do Rosji w 1918 roku
- działalność rewolucyjna w Niemczech w 1919 roku
2. fragmenty tekstów:
- Wspomnienia z dzieciństwa. Szkice literackie. Listy z Japonii, Julian Marchlewski
- wspomnienia Juliana Marchlewskiego o Leonie Tyszce
- wspomnienia Zofii Marchlewskiej o ojcu
- wspomnienia Zofii Marchlewskiej o Feliksie Dzierżyńskim
- tekst na temat podróży Marchlewskiego do Niemiec, autor nieustalony, czyta Ryszarda Hanin.
Audycja z 05.01.1962 roku.