Wypowiedź historyka Jerzego Eislera na temat powstania i działalności opozycji antykomunistycznej w Polsce. Poruszane wątki: wydarzenia z czerwca 1976 powodem ukształtowania się opozycji demokratycznej w Polsce, powstanie Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, powstanie Komitetu Obrony Robotników, "drugi obieg" największą zdobyczą opozycji, pierwsze wolne związki zawodowe.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku, przygotowana przez Wojciecha Dmochowskiego i Andrzeja Sowę.