Popularnonaukowa biografia Jana II Kazimierza Wazy (1609-1672), króla Polski w latach 1648-1668. odcinek 2. Rywalizacja z królewiczem Karolem.  Stronnictwa elekcyjna. Kandydatura księcia siedmiogrodzkiego Zygmunta Rakoczego. Przyjęcie przez Jana Kazimierza tytułu króla szwedzkiego, wysłanie listów do władców europejskich. 

Audycja Polskiego Radia z 1984 roku. Autor tekstu Tadeusz Ludwik Wasilewski, lektor Ksawery Jasieński, współtwórca Leszek Adamczyk.