Gawęda Marka Sadzewicza, uczestnika bitwy stoczonej przez żołnierzy pod dowództwem generała Franciszka Kleeberga w okolicach Woli Gutowskiej. Omawia:
- sytuację żołnierzy, którzy dołączyli do Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie.
-morale grupy uformowanej przez Kleeberga w Puszczy Białowieskiej:
-opis walk z 13 i 27 dywizjami niemieckimi od pierwszego do piątego października 1939 roku
-decyzji o kapitulacji 
- okres niewoli w niemieckich obozach
- Izba Pamięci poświęcona generałowi Kleebergowi urządzona w szkole w Woli Gutowskiej.
Marek Sadzewicz jest autorem m.in. książki "Ostatnia bitwa kampanii 1939". Audycja zawiera fragment przemówienia wygłoszonego przez generała Kleebarga do żołnierzy z 05.10.1939r.
Audycja z 02.07.1969 roku.