Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska (1636-1701) odcinek 1. Rok 1658 Udział w wyprawie wojsk polskich pod dowództwem Stefana Czarneckiego do Danii w 1658 roku, w czasie trwania wojen ze Szwedami i Kozakami. Droga do Danii przez Prusy. Zwyczaje Duńczyków. 

Audycja Polskiego Radia z 1976 roku. Autor teksty Jan Chryzostom Pasek, realizator Alina Langiewicz, współtwórca Maria Jęczmyk, uczestnik Gustaw Lutkiewicz - aktor.