Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska (1636-1701) odcinek 12.  Rok 1662 Listy z rekomendacjami od króla Jana Kazimierza. Pobyt u pana Tyszkiewicza. Prowadzenie oddziału dragonów.  


Audycja Polskiego Radia z 1976 roku. Autor tekstu Jan Chryzostom Pasek, realizator Alina Langiewicz, współtwórca Maria Jęczmyk, uczestnik Gustaw Lutkiewicz - aktor.