Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska (1636-1701) odcinek 13.  Stanięcie w obronie rabowanej przez żołnierzy pana Muraszki wdowy i jej dworu. 

Audycja Polskiego Radia z 1976 roku. Autor tekstu Jan Chryzostom Pasek, realizator Alina Langiewicz, współtwórca Maria Jęczmyk, uczestnik Gustaw Lutkiewicz - aktor.