Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska (1636-1701) odcinek 15.  Dotarcie do Lepla. Powierzenie misji prowadzenia posłów Moskiewskich na sejm do Warszawy.  

Audycja Polskiego Radia z 1976 roku. Autor tekstu Jan Chryzostom Pasek, realizator Alina Langiewicz, współtwórca Maria Jęczmyk, uczestnik Gustaw Lutkiewicz - aktor.