Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska (1636-1701) odcinek 17.  Pobyt w Nowogródku wbrew władzom miejskim. Dostarczenie podwodów.  

Audycja Polskiego Radia z 1976 roku. Autor tekstu Jan Chryzostom Pasek, realizator Alina Langiewicz, współtwórca Maria Jęczmyk, uczestnik Gustaw Lutkiewicz - aktor.