Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska (1636-1701) Odcinek 19.  Wyjazd do Wilna. Konflikt o kwaterę.  

Audycja Polskiego Radia z 1976 roku. Autor tekstu Jan Chryzostom Pasek, realizator Alina Langiewicz, współtwórca Maria Jęczmyk, uczestnik Gustaw Lutkiewicz - aktor.