Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska (1636-1701) odcinek 22. Rok 1680 Poselstwo pana Straszewskiego w sprawie darowania oswojonej wydry królowi Janowi III Sobieskiemu. Transport zwierzęcia do Warszawy. Losy wydry na dworze, przypadkowe zabicie zwierzęcia.  

Audycja Polskiego Radia z 1976 roku. Autor tekstu Jan Chryzostom Pasek, realizator Alina Langiewicz, współtwórca Maria Jęczmyk, uczestnik Gustaw Lutkiewicz - aktor.