Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska (1636-1701) odcinek 23.  Rok 1683 Oblężenia Wiednia przez Turków. Odsiecz prowadzona przez króla Jana III Sobieskiego. Zwycięska bitwa z Turkami. Zdobyczne łupy. 

Audycja Polskiego Radia z 1976 roku. Autor tekstu Jan Chryzostom Pasek, realizator Alina Langiewicz, współtwórca Maria Jęczmyk, uczestnik Gustaw Lutkiewicz - aktor.