Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska (1636-1701) odcinek 6. Rok 1660 Odwiedziny rodzinnej wsi Bieliny koło Rawy Mazowieckiej. Powrót do chorągwi. Pobyt w Sielcach. Postać kasztelana zakroczymskiego Tomasza Olędzkiego na Chłędowie. 

Audycja Polskiego Radia z 1976 roku. Autor tekstu Jan Chryzostom Pasek, realizator Alina Langiewicz, współtwórca Maria Jęczmyk, uczestnik Gustaw Lutkiewicz - aktor.