Kulisy powstawania pierwszego wydania Pana Tadeusza poznajemy z fragmentu cytowanego w audycji listu Józefa Bohdana Zaleskiego do syna Adama Mickiewicza – Władysława. Zaleski podkreśla, że pierwsze wydanie jest jedynym autentycznym, ponieważ było ono osobiście poprawiane przez autora. Możemy również poznać opinię Zygmunta Krasińskiego na temat poematu – swój zachwyt nad nim wyraził on w przytaczanym w tym odcinku liście do ojca. O przygotowaniach rękopisu do druku opowiada również historyk literatury Zbigniew Sudolski.

Pan Tadeusz był pisany przez Adama Mickiewicza w czasie, gdy przebywał on na emigracji w Paryżu. Jego pierwsze wydanie ukazało się w 1834 roku. Z czasem poemat zyskał status jednego z najważniejszych dzieł w historii literatury polskiej. Autorowi udało się w nim oddać atmosferę i tradycje polskiego dworu szlacheckiego. Bohaterowie Pana Tadeusza to postacie niezwykle barwne i żywe – niekiedy szlachetne, kiedy indziej pełne słabości, tragiczne lub zabawne. Utwór pisany w Paryżu, z dala od Polski, jest wspomnieniem przemijającego świata, powrotem do stron, w których poeta spędził dzieciństwo. W 1999 roku został przeniesiony na ekran przez Andrzeja Wajdę.

Finezje literackie to cykl audycji Polskiego Radia, poświęcony znanym przedstawicielom świata literatury oraz zjawiskom literackim. W poszczególnych odcinkach poznajemy znanych twórców słuchając fragmentów utworów, niekiedy w ich własnym wykonaniu, oraz poprzez wypowiedzi osób, które ich znały, cytowane fragmenty listów, komentarze krytyków i historyków… Niniejszy cykl został poświęcony dziejom powstania pierwszego wydania poematu Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.

 

produkcja: Polskie Radio S.A. 

rok produkcji 1998

źródło: Ninateka.pl

ilustracja: Walenty Wańkowicz, Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale (fragment), 1828, Muzeum Narodowe w Warszawie, Wikimedia Commons, PD