Wykłady otwarte Teatru Narodowego organizowane są od 1999 roku. W tym wykładzie z sezonu 2002/2003 w ramach cyklu Wielki Teatr Świata o twórczości Stanisława Wyspiańskiego opowiada prof. Rafał Węgrzyniak, historyk teatru, krytyk teatralny, absolwent wiedzy o teatrze PWST w Warszawie. Publikuje m. in. w Dialogu, Teatrze, Notatniku Teatralnym, Odrze, Didaskaliach i Tygodniku Powszechnym, jest autorem Encyklopedii „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Wykład został wygłoszony w Teatrze Narodowym w Warszawie 22 marca 2003 roku.

Krytycy i inni pisarze mają do Wyspiańskiego stosunek ambiwalentny. Witold Gombrowicz po obejrzeniu spektaklu Wesele na deskach Teatru Narodowego powiedział, że nie potrafi go streścić, bo nie wiadomo,  co się tam naprawdę dzieje. Zdaniem Gombrowicza Wyspiański jest pisarzem „miękkim”; gubi się w symbolach i abstrakcjach, stąd też problemy z rozumieniem jego twórczości.  Rafał Węgrzyniak rekonstruuje „piramidę polskich symboli” zbudowaną przez Stanisława Wyspiańskiego i zastanawia się między innymi, jaki wpływ na jej kształt miała germanizacja, której poddany został w austro-węgierskiej szkole.

źródło audycji: Ninateka.pl

ilustracja: Stanisław Wyspiański, Autoportret, 1902.