Wypowiedź historyk Jolanty Choińskiej-Miki na temat piechoty wybranieckiej (wybrańców) - utworzonej przez króla Stefana Batorego rodzaju oddziałów wojskowych, których zapleczem miały być królewszczyzny. Poruszane wątki: reformy Stefana Batorego w wojsku, przeprowadzone przed kampanią moskiewską, zasady funkcjonowania piechoty wybranieckiej, zalety służenia w wybrańcach.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Joanna Choińska-Mika - historyk. Lektorzy: Andrzej Krusiewicz, Krzysztof Dumała, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie programu: Wojciech Dmochowski, Andrzej Sowa. Autor pierwowzoru Paweł Jasienica.