Wypowiedź historyka Jerzego Eislera na temat I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Poruszane wątki: zabiegi władz dotyczące charakteru pielgrzymki papieża, znaczenie pielgrzymki dla Polski, miliony wiernych na trasach przejazdu konwoju papieskiego oraz na mszach polowych. 

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku, przygotowana przez Wojciecha Dmochowskiego i Andrzeja Sowę.