Audycja Polskiego Radia z 10.12.1983. Rozmowa o Planie Trzyletnim:
- straty majątku narodowego i gospodarki Polski w wyniku II wojny światowej,
- zmiany w wyniku przesunięcia granic po wojnie,
- zmiany potencjału gospodarczego,
- reforma rolna i nacjonalizacja przemysłu,
- czynniki tworzące nową sytuację i decydujące o sytuacji w przyszłości,
- trójsektorowy układ w systemie gospodarczym,
- charakterystyka sytuacji po wprowadzeniu planowania gospodarczego,
- czynniki ułatwiające i utrudniające planowanie gospodarcze,
- odmienność polskiego systemu planowania gospodarczego od systemu radzieckiego i ich podobieństwa,
- poszukiwania polskiej drogi rozwoju gospodarczego, planowania i zarządzania gospodarką,
- konstruowanie planu trzyletniego,
- cele planu trzyletniego,
- różnice pomiędzy ministerstwem przemysłu a Centralnym Urzędem Planowania,
- uchwalenie planu trzyletniego w lipcu 1947 roku "odchylenie prawicowe" i "dyskusja CUP-owska",
- ożywienie sporu o kierunki i tempo rozwoju,
- rozwiązanie CUP i powstanie PKPG,
- przyjęcie planów pod dyktando Hilarego Minca.

Autor audycji, prowadzenie Magdalena Maciejewska; uczestnik - ekonomista Janusz Kalinski.