Gawęda profesora Andrzeja Gronczewskiego na temat fenomenu popularności Henryka Sienkiewicza w Polsce i Europie, prób zachowania prywatności przez pisarza, recepcji twórczości Sienkiewicza przez współczesnych, niezwykłej popularności „Trylogii” oraz potrzebie stworzenia studium o podróżach Sienkiewicza.  Andrzej Gronczewski cytuje fragment książki Stanisława Tarnowskiego „Studya do historyi literatury polskiej: Wiek XIX, Henryk Sienkiewicz”.
Audycja z 09.09.1996 roku.