Gawęda profesora Andrzeja Gronczewskiego na temat:
-opinii Sienkiewicza jako wagabundy,
-perypetii podczas ślubu pisarza z Marią Romanowską-Wołodkowiczówną,
-roli podróży w życiu Henryka Sienkiewicza,
-wpływu wędrówek na twórczość pisarza,
-mitu dziewiczej natury w utworach Sienkiewicza.
Andrzej Gronczewski cytuje fragment „Listów z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza .W gawędzie wykorzystano fragment książki Henryka Sienkiewicza „Z Puszczy Białowieskiej”, czyta Krzysztof Kumor.
Audycja z 10.09.1996 roku.