Gawęda profesora Andrzeja Gronczewskiego na temat:
-sienkiewiczowskiej fenomenologii podróży, roli emocji pisarza w podróży,
-achwycenia się światem w twórczości prozaika,
-dwojakiego stosunku pisarzy do świata
-wpływu wielkich podróży na ukształtowanie się legendy Henryka Sienkiewicza.
W gawędzie wykorzystano fragment książki Henryka Sienkiewicza „Listów z podróży do Ameryki” , czyta Krzysztof Kumor.
Audycja z 11.09.1996 roku.