Gawęda profesora Andrzeja Gronczewskiego na temat:
-motywów warszawskich w twórczości Sienkiewicza:
-miejsca narodzin i dorastania pisarza,
-pierwsze dziecięce podróże prozaika w czasie,
-tęsknoty pisarza za Podlasiem,
-zainteresowań ornitologicznych Henryka Sienkiewicza,
-pierwszych wyjazdów autora oraz wyjazdu Sienkiewicza do Wiednia na wystawę powszechną w 1873 roku.
W gawędzie wykorzystano fragment sprawozdania Henryka Sienkiewicza „Z wystawy w Wiedniu”, czyta Krzysztof Kumor.
Audycja z 12.09.1996 roku.