Gawęda profesora Andrzeja Gronczewskiego na temat:
- przełomowego charakteru podróży Sienkiewicza do Ameryki,
-opinii Aleksandra Świętochowskiego w sprawie wyjazdu pisarza do Ameryki,
-rozwoju warsztatu pisarskiego Henryka Sienkiewicza w listach z Ameryki,
-zdobycia przez prozaika ogromnej wiedzy o Ameryce, oderwania się od europocentrycznego spojrzenia,
- wykorzystania obrazu stepów amerykańskich w „Trylogii”.
Andrzej Gronczewski cytuje fragment książki Aleksandra Świętochowskiego „Wybór pism krytycznoliterackich” .   W gawędzie wykorzystano fragment książki Henryka Sienkiewicza „Listy z podróży do Ameryki” , czyta Krzysztof Kumor.
Audycja z 16.09.1996 roku.